Hva er reiseutgifter

Reiseutgifter er utgiftene i et selskap som er tilknyttet en reise. Reisen må ha en tilknytning til arbeidsplassen din, og skal være godkjent av arbeidsgiver. Det gjelder heller ikke reise til og fra jobb i det daglig.

Reiseutgifter er utgiftene i et selskap som er tilknyttet en reise. Reisen må ha en tilknytning til arbeidsplassen din, og skal være godkjent av arbeidsgiver. Det gjelder heller ikke reise til og fra jobb i det daglig.

En reiseutgift kan være hotell, flybilletter, middag og taxi for å nevne noen eksempler.

Hvordan få dekket reiseutgifter?

Det er flere måter å få dekket reiseutgifter på. Ofte legger arbeidstaker ut for utgifter på reisen og får dette tilbakebetalt i etterkant, men det er også mulig at arbeidsgiver betaler direkte for utgiftene. Dette kan for eksempel skje hvis arbeidstaker har et firmakort. 

Har du lagt ut for reiseutgifter med privatkort kan det dekkes som utgiftsgodtgjørelse. Det skjer ved at arbeidstaker mottar ytelser etter utført arbeid. Den mest vanlige måten å dekke reiseutgifter på er ved refusjon. Refusjon vil si at du får dekket for de faktiske utgiftene. Du tar da vare på kvitteringer fra alle kjøp og rapporterer inn disse. Så får du pengene tilbakebetalt. 

Ansatte kan også få utbetalt diett basert på satser. Dette må rapporteres inn sammen med lønn

Driver du et enkeltpersonforetak kan du få fradrag for utgifter på reise, så lenge reisen er knyttet til bedriften. I et enkeltpersonforetak kan du ikke kreve fradrag etter statens satser, slik som ansatte i et enkeltpersonforetak kan gjøre. For hvert kjøp du har hatt må du dokumentere utgiftene med en kvittering eller faktura. Noter også på formålet med kostnadene på kvitteringen.  


Hvor mye av reiseutgiftene skal dekkes? 

Hva som skal dekkes av reiseutgifter bestemmes mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er vanlig at hotell, transport og mat blir dekket. Hvor mye du får betalt vil også avhenge av tidspunkt og lengde på reise. Hvis reisen går over en lenger periode vil det være naturlig å ha et lønnstillegg, bonus eller lignende for å kompensere for lenge på reisen. 

For at det ikke skal skattes av utgiftsgodtgjørelsene kan ikke tilbakebetalingen koste mer enn turen. 

Hvordan bokføre reiseutgifter? 

Når du har vært på en reise skal du ha tatt vare på kvitteringen, eller tatt bilde den, så du kan legge den inn i regnskapet. 

Reiseutgifter basert på kvitteringer og utlegg fra ansatte skal føres: 

  • 7140 Reisekostnader/ 7160 Diettkostnad ikke oppgavepliktig
  • 2910 Gjeld til ansatt 

Har den ansatte betalt med firmakort føres det likt på pluss, og så minus fra bankkontoen det er trukket fra. 

Bokfør reiseutgifter i Norges smarteste regnskapsprogram!


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!