Hva er juridisk bindende

En avtale eller en kontrakt er en skriftlig eller muntlig enighet mellom to eller flere parter. I juridisk forstand er en avtale bindende. 

En avtale eller en kontrakt er en skriftlig eller muntlig enighet mellom to eller flere parter. I juridisk forstand er en avtale bindende. 

Det kan virke litt uklart hva som gjør en avtale juridisk bindende. I utgangspunktet anses alle avtaler av rettslig karakter som juridisk bindende. En bindende avtale kan anses å være inngått allerede på forhandlingsstadiet og før en skriftlig kontrakt er signert.

I Høyesterett har blant annet flere avgjørelser blitt gjort på grunnlaget av at partenes adferd gir rimelig grunn til å tro at den andre har bundet seg. 

Etter avtaleretten med det grunnleggende prinsippet om formfrihet, er en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig avtale. Det er likevel lurt at avtaler inngås skriftlig. Da har du bevis svart på hvitt hva enigheten mellom partene er. Det bidrar til at det er lettere å unngå misforståelser.

Signerer du en skriftlig kontrakt, samtykker du til at du er enig i kontraktens innhold. Det er ditt eget ansvar å lese over at innholdet stemmer.

Signer avtaler og kontrakter digitalt på få minutter! Prøv signeringstjenesten Signident!

Hvilke avtaler er juridisk bindende?

Alle avtaler er i utgangspunktet juridisk bindende. Da snakker vi ikke om avtale med enighet om å møte en venn for kaffe eller svar på invitasjon til en fest. Det er da snakk om avtaler med rettslig karakter, som da vil få en eller annen konsekvens hvis den ene parten ikke holder sin del av avtalen. 

Det kan for eksempel gjelde arbeidsforhold, lån, eiendomssalg og lignende. 

Du kan inngå avtaler slik du selv ønsker, men det er mest ryddig å ha det på papir hvis det skulle bli uenigheter senere. Men det er ingen rettslige krav om at en avtale om kjøp av for eksempel eiendom skjer via en kontrakt, en samtale eller en signatur på en serviett. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!