Hva er leverandørkreditt

Leverandørkreditt er et kortsiktig lån en kjøper sitter igjen med etter en avtale med en leverandør om å betale etter tjenesten eller leveransen har funnet sted.

Leverandørkreditt er et kortsiktig lån en kjøper sitter igjen med etter en avtale med en leverandør om å betale etter tjenesten eller leveransen har funnet sted.

Leverandørkreditt betyr ikke du ikke må betale fakturaer innen forfall. Det betyr at du har en maksgrense å handle på hos leverandøren på kreditt. 

Dette kan være lite gunstig for leverandøren, siden det medfører en viss risiko. Leverandøren må finansiere kostnaden i kredittperioden. På grunn av usikkerheten det medfører for leverandøren, er det ikke uvanlig å legge til et tillegg i fakturaen for tjenesten. Et eksempel er for bedrifter som stadig vekk bestiller inn nye varer. Kafeer eller butikker, også samler de opp regningene og betaler en gang eller to i måneden. 

Leverandørkreditt regnes som en form for leverandørgjeld. Ofte kan en ha en avtale frem om å ubetalte regninger, til for eksempel 100 000 kroner. Når grensen er nådd må du begynne å betale på fakturaene for å ha mer kreditt. 

Når er det vanlig med leverandørkreditt

Har du leverandørkreditt er dette en avtale mellom bedriften din og leverandøren. Dette kan for eksempel være med en leverandør du handler ofte og fast fra. Da har man en avtale om hvor mye du kan handle på kreditt før du må betale fakturaer. Trenger du mer varer, kan det tenkes at du må betale en faktura som ikke har forfalt ennå for å få mer kreditt. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!