Hva er driftsresultat

Driftsresultat er resultat man får ved å ta driftsinntekter/salgsinntekter og trekke fra varekostnader, lønnskostnader og andre driftskostnader. 

Driftsresultat er resultat man får ved å ta driftsinntekter/salgsinntekter og trekke fra varekostnader, lønnskostnader og andre driftskostnader. 

Det er en viktig og ofte brukt målestokk for hvordan bedriften går fra år til år, og hvorvidt det bedriften holder på med er lønnsomt. 

Driftsresultat i Conta

I Conta finner du driftsresultatet i rapporten Resultat som du finner sammen med de andre regnskapsrapportene. Gå til RAPPORTER > RESULTAT.

Der kan du se både på driftsresultat for flere år og sammenligne årene, eller for et år og der sammenligne månedene.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!