Hva er aksjekapital

Når du skal starte et aksjeselskap må du minst ha 30 000 kroner i startkapital. Denne startkapitalen blir kalt aksjekapital. Aksjekapitalen sørger for at firmaet ditt har midler til å betale for seg. Ser du at bedriften krever mer enn 30 000 kroner til startkapital kan du sette inn mer. 

Når du skal starte et aksjeselskap må du minst ha 30 000 kroner i startkapital. Denne startkapitalen blir kalt aksjekapital. Aksjekapitalen sørger for at firmaet ditt har midler til å betale for seg. Ser du at bedriften krever mer enn 30 000 kroner til startkapital kan du sette inn mer. 

Grunnen til at det blir kalt aksjekapital, og ikke bare kapital er fordi pengene som blir satt inn i startkapital skjer gjennom aksjer. Du og eventuelt andre eiere må tegne aksjer i selskapet slik at bedriften har penger til oppstart og drift.

Starte aksjeselskap?

Vil du starte et aksjeselskap? Registrer deg på Starte-AS, og få hjelp til registreringen.

Hva brukes aksjekapitalen til?

Aksjekapitalen er aksjonærenes investering i bedriften og er selskapets kapital frem til det legges ned. Midlene kan brukes i driften av selskapet, men hvis selskapet har tapt aksjekapitalen sin er styret pliktig til å iverksette tiltak for at det skal være forsvarlig å drive videre. De må også finne ut hvordan selskapet kan hente igjen tapt kapital. 

Når stiftelsesdokumentet fylles ut oppgir eieren eller eierne hvor mange aksjer som skal være i selskapet og hvor mye hver av dem er verdt. Er aksjekapitalen på 30 000 kroner, og du vil ha 1000 aksjer vil disse aksjene koste 30 kr. Har du flere eiere må du spesifisere hvor mange aksjer hver skal eie. Det er ikke noe krav om at dette skal fordeles likt. 

Hvordan bokføre aksjekapital i Conta? 

Selskapets aksjekapital står i regnskapet på konto 2000. I Conta bokfører du aksjekapitalen ved å til menyfanen BILAG > REGISTRER NYTT BILAG > og klikk på REGISTRERE BILAG. 

 Når du skal føre aksjekapitalen din i regnskapet, fører du det sånn: 

+ 30 000 kroner på konto  «1920 Bankkonto» (debet)

– 30 000 kroner på konto «2000 Aksjekapital» (kredit)

Hvis det er betalt inn mer enn aksjekapitalen, for eksempel i form at et innlån, kan lånet føres slik:

Debet 1920 Bankkonto
Kredit 2910 Gjeld til ansatte

Trenger du et regnskapsprogram å bokføre aksjekapitalen din i? Prøv Conta gratis i 30 dager, og opplev Norges smarteste regnskapsprogram.

Når du bokfører aksjekapital må du huske å legge ved stiftelsesdokument som bilag, der bekreftes også summen på aksjekapitalen.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!