Hva er prosjektregnskap

Et prosjektregnskap er et regnskap hvor du bokfører kostnader og inntekter knyttet til et prosjekt. Det brukes ofte under prosjekter av en viss størrelse, for eksempel i bygg- og anleggsbransjen. 

Et prosjektregnskap er et regnskap hvor du bokfører kostnader og inntekter knyttet til et prosjekt. Det brukes ofte under prosjekter av en viss størrelse, for eksempel i bygg- og anleggsbransjen. 

Et prosjektregnskap er et nyttig styringsverktøy som vil gi deg informasjon om lønnsomheten til prosjektet, i hvor stor grad det prosjektet bidrar til inntekten totalt i firmaet og til sammenligning med et budsjett

Hvem må bruke prosjektregnskap? 

Noen bedrifter er pålagt å føre prosjektregnskap, de hører som regel til i bygg- og anleggsbransjen, offshore og verft. Det er pålagt å ha prosjektregnskap på alle prosjekter som har en omsetning på over 300 000 kroner.

I tillegg er det ofte pålagt å føre prosjektregnskap hvis bedriften har mottatt støtte fra Innovasjon Norge eller lignende institusjoner som krever rapporter på hva midlene er brukt til, enten før eller etter utbetaling. 

Prosjektregnskap kan også brukes av andre bedrifter hvis de ønsker det, og vil være spesielt nyttig hvis bedriften har flere prosjekter gående. Da vil det være lettere å se hvilke prosjekt som er lønnsomme hvor bedriften, og hvilke som ikke er det. 

Hva skal et prosjektregnskap inneholde? 

Et prosjektregnskap skal inneholde alle inntekter og kostnader knyttet til prosjektet. Dette omhandler for eksempel lønnskostnader, materialkostnader og kostnader til underleverandører. 

I tillegg skal informasjon som prosjektkode, oppdragsgivers navn og adresse og organisasjonsnummer være med. Som ved et vanlig regnskap skal du bokføre bilag med dokumentasjon som kvitteringer, timelister, fakturaer og lignende. 

Hvordan føre prosjektregnskap i Conta? 

For best mulig oversikt vil det være lurt å bruke et regnskapsprogram til å føre regnskapet. I Conta kan du markere både fakturaer du sender ut og bilag du bokfører i regnskapet med riktig prosjektnavn. På den måten få ut rapporter der du ønsker å se på inntekter og kostnader på spesifikke prosjekt. I Conta kan du velge å søke opp for eksempel resultat for enten et prosjekt eller hele bedriften i rapportene.

Alle prosjektregnskap vil da bli inkludert i regnskapet, så hvis du ikke søker på et spesielt prosjekt vil rapporten vise den totale summen i rapportene.

Bokfør prosjektregnskapet ditt i Norges smarteste regnskapsprogram!


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!