Hva er attestering

Attestering betyr å gå gjennom og godkjenne bilag eller utbetalinger før det bokføres eller betales. Ofte er det regnskapsfører eller noen høyt oppe i selskapet som attesterer. 

Attestering betyr å gå gjennom og godkjenne bilag eller utbetalinger før det bokføres eller betales. Ofte er det regnskapsfører eller noen høyt oppe i selskapet som attesterer. 

Helt presist, betyr å attestere å bevitne noe, enten muntlig eller skriftlig. I regnskapssammenheng bruker vi attestering om å sjekke fakturaer, bilag, utbetalinger eller lignende før det blir sendt ut, bokført eller betalt. 

Hvorfor attestere noe?

Det finnes mange grunner til at dokumenter og bilag skal bli attestert. 

Du kan for eksempel attestere for regnskapsføreren din ved å bekrefte at inngående fakturaer er korrekte og reelle. Det kan jo hende at noen har sendt deg en faktura som du likevel ikke skal betale. Det er ikke alltid regnskapsføreren har kontroll på. 

Et lite enkeltpersonforetak kan for eksempel ønske at noen skal se over bilag og bokføringer før de blir registrert, for å sjekke at de har ført regnskapet riktig. Noen får attestering fra regnskapsføreren sin jevnlig og samarbeider om regnskapet på den måten. Andre har kontroller før bestemte frister, for eksempel før de skal levere MVA-melding eller skattemelding og næringsspesifikasjon

I noen bedrifter kan attestering være et krav fra ledelsen. Det kan for eksempel være at de med budsjettansvar skal kontrollere alle utbetalinger fra bedriften før de blir betalt.  

Hvem kan gjøre attestering?

I tillegg til at du kan attestere for for eksempel en regnskapsfører, er det flere som kan gjøre attesteringer for bedriften din. Hvem som gjør det, kommer an på hva som skal attesteres og hva som er grunnen til det. I bedrifter med egne ansvarlige for økonomi og budsjett, eller flere interne regnskapsførere, er det ofte de som attesterer. 

Hvis du ikke har en intern regnskapsfører i bedriften din, kan du ansette en ekstern regnskapsfører til å hjelpe deg med å sjekke regnskapet ditt. 

I Conta har vi over 150 regnskapspartnere som er kjent med både faktura- og regnskapsprogrammet og som du kan kontakte hvis du trenger hjelp fra en regnskapsfører. Dere bestemmer selv hvor lenge arbeidsforholdet skal vare og hvordan dere skal samarbeide. Noen vil gjerne sette bort alt til en regnskapsfører, mens andre vil gjøre litt selv eller kun ha regnskapsfører til å sjekke at ting er gjort riktig. 

Finn regnskapsfører

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!