Hva er fradrag

Fradrag i forretningssammenheng refererer til penger du kan få tilbake på utgifter du har hatt i forbindelse med bedriften, enten det er skatt eller MVA. 

Fradrag i forretningssammenheng refererer til penger du kan få tilbake på utgifter du har hatt i forbindelse med bedriften, enten det er skatt eller MVA. 

Du kan spare en del penger på å sette deg inn i hvilke skattefradrag og lignende bedriften din kan få.

Ulike typer fradrag

Når en snakker om fradragsrett i regnskapssammenheng deler vi det gjerne inn i skattemessig fradrag, regnskapsmessig fradrag og fradragsrett for MVA

Om en har fradragsrett for MVA styres i hovedsak av merverdiavgiftsloven og det er der krav om at fakturaen er utstedt i bedriftens navn. 

Regnskapsmessig fradrag betyr at kostnaden kan føres i regnskapet, men ikke nødvendigvis har rett til skattemessig fradrag. Derfor har en en del regnskapskontoer i et regnskap som heter ikke fradragsberettiget, som da betyr at man ikke har lov til å trekke fra skatt

Se vanlige skattefradrag for enkeltpersonforetak.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!