Hva er utsatt skatt

Utsatt skatt betyr at du betaler mindre skatt dette året, og mer skatt i senere år. Det er forskjellen på regnskapsmessige og skattemessige verdier som avgjør om du får utsatt skatt.

Utsatt skatt betyr at du betaler mindre skatt dette året, og mer skatt i senere år. Det er forskjellen på regnskapsmessige og skattemessige verdier som avgjør om du får utsatt skatt.

Det er to sett med regler som gjelder når du fører regnskap i Norge: Skatteloven bestemmer hvordan næringsspesifikasjonen skal være, og regnskapsloven bestemmer hvordan du skal gjøre ting i regnskapet (årsregnskapet). En av de tingene som er forskjellig i skatteloven og regnskapsloven er hvordan du skal avskrive eiendeler i regnskapet. Å avskrive vil si å redusere verdien på en eiendel etter hvert som den blir eldre. Les mer om avskrivning

Skatteloven sier at du skal bruke saldoavskrivning i næringsspesifikasjonen (skattemessige verdier). Saldoavskrivning er når du avskriver en eiendel i regnskapet med en fast prosentsats hvert år. Regnskapsloven sier derimot at du skal bruke lineær avskrivning i årsregnskapet (regnskapsmessige verdier). Da avskriver du eiendelene med et fast beløp i året. 

Når du bruker forskjellige metoder for avskrivning i næringsspesifikasjonen og årsregnskapet, vil skatt og skattetrekk mest sannsynlig være forskjellig. Hvis næringsspesifikasjonen sier at bedriften skal betale mer skatt enn det årsregnskapet gjør, blir forskjellen mellom disse utsatt skatt. Da betaler du mindre skatt dette året, og mer i et senere år.

Forskjellen på utsatt skatt og utsatt skattefordel

Utsatt skattefordel er det motsatte av utsatt skatt. Hvis årsregnskapet sier at bedriften skal betale mer skatt enn det næringsspesifikasjonen gjør, får du utsatt skattefordel. Da betaler du mer skatt dette året, og mindre neste år. 

Utsatt skatt for aksjeselskap

Aksjeselskap kan få utsatt skatt hvis den skattemessige avskrivningen er høyere enn den regnskapsmessige. I det tilfellet har selskapet brukt saldoavskrivning for eiendeler i næringspesifikasjonen, og lineær avskrivning i årsregnskapet. 

Skatten i AS baserer seg på det du leverer i skjemaet RF-1217 Forskjell mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier

Gjelder ikke for enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak trenger som hovedregel ikke å levere årsregnskap, og kan derfor bruke kun de skattemessige reglene når de fører regnskap og leverer skattemelding og næringsspesifikasjon. Det er fordi det er krav om å bruke saldoavskrivning i næringsspesifikasjonen. Bruker du Conta går innleveringen av næringsspesfikasjonen smertefritt for seg! 

ENK trenger derfor ikke å forholde seg til utsatt skatt eller utsatt skattefordel.

Lær mer om skatt i enkeltpersonforetak eller andre ting om å drive bedrift i et gratis webinar fra Conta.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!