Hva er periodisere

Å periodisere betyr å flytte ting i regnskapet så inntekter, kostnader og lignende er bokført på riktig måned. Da vil rapportene i regnskapet stemme, og du betaler riktig skatt. 

Å periodisere betyr å flytte ting i regnskapet så inntekter, kostnader og lignende er bokført på riktig måned. Da vil rapportene i regnskapet stemme, og du betaler riktig skatt. 

Det er vanlig at salg av varer eller tjenester og innbetalingen ikke faller på samme måned. Dette er fordi vi ofte sender en faktura i etterkant av salget, og denne fakturaen har også en forfallsdato. Dette skal også bokføres.

Si du som håndverker utfører en jobb i desember, men sender kunden faktura i januar. Eller at du som frisør betaler for et halvt år med leie av lokaler i november for månedene desember til mai. Da må du periodisere for at det skal bli riktig i regnskapet. 

Når vi periodiserer plasser vi inntekten på måneden du utførte jobben og kostnadene på de måneden varen eller tjenesten faktisk ble brukt. 

For frisøren vil det si å plassere inntekten i desember, og husleien blir fordelt på desember til mai. 

Dette er viktig at du periodiserer i regnskapet ditt så du betaler riktig skatt. 

Hvem må periodisere i regnskapet? 

Alle bedrifter som fører regnskap må periodisere minst én gang i året. Det skal gjøres når du holder på med årsoppgjøret, og før du kan levere skattemelding og næringsspesifikasjon. 

Har bedriften din mange inntekter og kostnader som ikke er i samme måned, kan du periodisere hver måned for å holde kontrollen. 

Les hvordan du periodiserer i Conta.

Bokfør i Norges smarteste regnskapsprogram!


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!