Hva er bokføringsloven

Bokføringsloven er det gjeldende lovverk for hvordan bokføring skal skje i norske virksomheter. Den omhandler også hvem som er bokføringspliktige, og hvilke prinsipper som er gjeldende for bokføring.

Bokføringsloven er det gjeldende lovverk for hvordan bokføring skal skje i norske virksomheter. Den omhandler også hvem som er bokføringspliktige, og hvilke prinsipper som er gjeldende for bokføring.

Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i samsvar med følgende grunnleggende prinsipper, deriblant krav til regnskapssystemer, dokumentasjon, oppbevaring, og så videre.

Hvem må følge bokføringsloven?

Alle som driver næringsvirksomhet i Norge og er bokføringspliktige må føre regnskap i henhold til bokføringsloven.

Alle aksjeselskap har bokføringsplikt. Det samme gjelder enkeltpersonforetak som tjener mer enn 50 000 kroner i løpet av ett år.

Bedrifter som følger loven for bokføring, følger også bokføringsforskriften. Den hjelper deg med å tolke lovene for regnskapsføring i Norge.

Se hele lov om bokføring her.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!