Hva er frilanser

En frilanser er en oppdragstaker som mottar kompensasjon for enkeltstående arbeid uten å være fast eller midlertidig ansatt av en arbeidsgiver. 

En frilanser er en oppdragstaker som mottar kompensasjon for enkeltstående arbeid uten å være fast eller midlertidig ansatt av en arbeidsgiver. 

Som hovedregel: Er du ansatt, så er du ikke en frilanser. Ordet frilanser kommer fra engelske «freelance» og refererer til leiesoldater eller riddere («fri lanse») som tok oppdrag for høyest betalende. 

Det er ikke så mange leiesoldater som kaller seg frilans i dag, så noen eksempler på typiske frilansyrker er journalister, skuespillere, fotografer, tegnere, musikere, oversettere og konsulenter – selv om ingen av disse nødvendigvis trenger å være frilansbasert.

Det kan være litt komplisert å skjønne, men en frilanser kan motta kompensasjon både som lønn gjennom en arbeidsgivers lønnssystem, eller de kan sende faktura til oppgradsgiver og motta betaling på denne måten. Begge deler kan defineres frilansarbeid som frilansarbeid, avhengig av en rekke faktorer.

Hva kjennetegner en frilanser?

Når skattemyndighetene og NAV vurderer om noen er frilanser eller arbeidstaker legges det bl.a. vekt på følgende:

  1. Er oppdragene begrenset i omfang og tid?
  2. Er personen som tar oppdraget underlagt arbeidsgivers myndighet?
  3. Utføres oppdraget for arbeidstakerens egen regning og risiko? 
  4. Kan hele eller deler av oppdraget delegeres videre av personen som tar på seg oppdraget?
  5. Benytter personen som tar på seg oppdraget egne redskaper, verktøy og materialer?
  6. Utfører oppdragstakeren oppdrag for flere oppdragsgivere eller bare én?
  7. Dekker godtgjørelsen både utgiftene og fortjenesten oppdragsgiveren skal ha?

Merk at Skatteetaten ikke opererer med begrepet frilanser, de bruker enten lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende. En frilanser kan være begge deler! 

NAV kan derimot bruke ordet frilanser når det gjelder en persons sosiale rettigheter, f.eks. i forbindelse med kompensasjon fra folketrygden.

Forskjell på lønnet frilanser og selvstendig næringsdrivende frilanser

Hvis du som frilanser får betalt i lønn, utløser dette flere rettigheter og andre plikter enn hvis du får betalt gjennom å sende faktura til oppdragsgiver. 

Hvis arbeidsgiveren lønner deg og leverer a-melding for deg, trenger du heller ikke et organisasjonsnummer å fakturere fra og du trenger heller ikke føre regnskap eller betale merverdiavgift. I tillegg leverer du kun vanlig skattemelding slik alle andre lønnsmottakere gjør.

Hvis du fakturerer for oppdrag er det motsatt, og da velger mange å starte et enkeltpersonforetak. Da må de føre regnskap, som oftest betale merverdiavgift og levere næringsspesifikasjon i tillegg til skattemeldingen.

Hvordan betaler en frilanser skatt?

Hva slags skatt en frilanser betaler vil avhenge av om de mottar lønn eller fakturerer for oppdrag. Mottar de lønn, vil skatt trekkes fra lønnen av arbeidsgiver på skattekort. Driver frilanseren et ENK, vil de måtte betale forskuddsskatt.

Sosiale rettigheter

Frilansere har generelt sett færre sosiale rettigheter enn en vanlig arbeidstaker. Oppdragsgiveren har ikke ansvar for å betale ut sykepenger, så først etter 16 dager (det som vanligvis ville vært arbeidsgiverperioden for sykepenger) kan du få sykepenger fra NAV. 

Kun frilansere som mottar lønn bygger seg opp feriepenger gjennom året. Frilansere må også tegne egen yrkesskadeforsikring for å kunne motta denne typen kompensasjon hvis et uhell skulle skje. De må også tegne egen pensjon. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!