Hva er Grunnbeløp (G)

Grunnbeløp blir ofte forkortet til bare G. Grunnbeløpet er en sum som påvirker retten til dagpenger, sykepenger og foreldrepenger, samt størrelsen på disse ytelsene. Hvert år, fra 1. mai, justeres grunnbeløpet i tråd med lønnsveksten, og den blir fastsatt etter trygdeoppgjøret.

Grunnbeløp blir ofte forkortet til bare G. Grunnbeløpet er en sum som påvirker retten til dagpenger, sykepenger og foreldrepenger, samt størrelsen på disse ytelsene. Hvert år, fra 1. mai, justeres grunnbeløpet i tråd med lønnsveksten, og den blir fastsatt etter trygdeoppgjøret.

Grunnlaget for justeringen av grunnbeløpet er den forventede lønnsveksten for inneværende år. Da blir uføretrygd og andre ytelser tilpasset endringene i grunnbeløpet i tråd med lønnsveksten.

Slik fungerer dagpenger for selvstendig næringsdrivende➔

Hvor mye øker grunnbeløpet i 2024?

I 2023 var grunnbeløpet 118 620 kr, og i 2024 økte det til 124 028, altså en økning på 4,5591 prosent.

Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2024 blir dermed 122 225 kroner.

Hva er 1G?

1G tilsvarer 124 028 kr i 2024, og bokstaven G står bare for grunnbeløpet.

I virkeligheten anvendes grunnbeløpet også for beregning av for eksempel obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Ifølge Lov om obligatorisk tjenestepensjon er bestemmelsen som følger: «Årlig innskudd skal minst utgjøre 2 prosent av den lønn opp til 12 G som det enkelte medlem mottar fra foretaket i løpet av premieåret».

La oss ta et eksempel. Dersom du har en årslønn på 600 000, skal 2 prosent av lønnen settes av til pensjon, siden 600 000 kr ligger innenfor området mellom 1G på (124 028 kr) og 12G (1 488 336 kr).

Unntak fra krav om kassasystem

Grunnbeløpet snakkes også om i forbindelse med kassasystem. I prinsippet må alle som er pålagt å føre regnskap og som utfører sporadisk kontantsalg, bruke et kassasystem som er produkterklært. Likevel finnes det noen unntak fra denne regelen.

Bokføringspliktige som driver med ambulerende eller sporadisk kontantsalg, og hvor totalt kontantsalg ikke overstiger 3 ganger (3G) folketrygdens grunnbeløp (360.084 kr i 2024) eksklusiv merverdiavgift i løpet av et regnskapsår, er unntatt fra kravet om å registrere salget i et godkjent kassasystem.

Her kan kontantsalget dokumenteres på en av følgende måter:

  • Ved bruk av en innbundet bok med forhåndsnummererte sider
  • Ved bruke av forhåndsnummererte salgsbilag (kvitteringsblokk eller lignende)
  • Ved å opprette en oversikt over ut- og innleverte varer (datert og signert oppstilling)

Hvis det totale kontaktsalget fra ambulerende eller sporadiske aktiviteter alene overstiger 3 ganger folketrygdens grunnbeløp, må det registreres fortløpende ved hjelp av et godkjent kassasystem.

Se også kassasystem➔

Grunnbeløpene de siste årene

Her kan du se en oversikt over grunnbeløpene de ti siste årene:– Grunnbeløpet 2023: 118 620 kr
– Grunnbeløpet 2022: 111 477 kr
– Grunnbeløpet 2021: 106 399 kr
– Grunnbeløpet 2020: 101 351 kr
– Grunnbeløpet 2019: 99 858 kr
– Grunnbeløpet 2018: 96 883 kr
– Grunnbeløpet 2017: 93 634 kr
– Grunnbeløpet 2016: 92 576 kr
– Grunnbeløpet 2015: 90 068 kr
– Grunnbeløpet 2014: 87 328 kr

På NAV sin nettside kan du finne en dedikert oversikt over de ulike grunnbeløpene som har blitt fastsatt.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!