Hva er saldobalanse

Saldobalanse er en oversikt over hvor mye du har bokført på de forskjellige kontoene i regnskapet ditt. Det er en egen rapport i regnskapsprogrammet ditt som stiller opp alle kontoene i regnskapet over en bestemt periode. 

Saldobalanse er en oversikt over hvor mye du har bokført på de forskjellige kontoene i regnskapet ditt. Det er en egen rapport i regnskapsprogrammet ditt som stiller opp alle kontoene i regnskapet over en bestemt periode. 

På den måten kan du enkelt se hvor mye som er bokført på hver konto ved starten av perioden (inngående balanse) og ved slutten av perioden (utgående balanse). 

OBS! Saldobalanse er ikke det samme som balanse. Balanse er kontoklasse 1 og 2 i regnskapet, hvor du bokfører eiendeler, egenkapital og gjeld. Les mer om balanse.

Finn saldobalansen i Conta

I Conta finner du virksomheten sin saldobalanse ved å gå til RAPPORTER > REGNSKAPSRAPPORTER>BALANSE. 

Der kan du velge periode og se saldobalansen på skjermen. Du kan også eksportere den til PDF eller CSV. 

Hvordan fungerer saldobalanse

Når du fører regnskap, bruker du det som kalles dobbel bokføring. Det betyr at du fører hver transaksjon som pluss ett sted i regnskapet og minus et annet. Hvis du for eksempel kjøper en laptop, bokføres prisen i pluss på konto 6551 Datautstyr og i minus på konto 1920 Bankkonto. 

Siden saldobalansen er en oppstilling over alt du har bokført, skal denne alltid gå i null når du har avsluttet regnskapsåret. 

Balansen (eiendeler og gjeld) følger regnskapet til neste år, mens resultatet (overskudd eller underskudd) overføres til egenkapitalen i balansen. 

Bruk saldobalansen til å sjekke regnskapet

Saldobalanse er super til å få en rask oversikt over hele regnskapet ditt. Du ser alle kontoer og kan kjapt få en oversikt over hva som har solgt best i bedriften din, eller hvor du har størst utgifter. 

Du kan også bruke saldobalansen til å sjekke om regnskapet stemmer. Hvis saldobalansen ikke går i null, har du mest sannsynlig glemt å bokføre noe dobbelt. Det er enkelt å finne ut hvilken konto bokføringen hører til og finne tilbake til riktig transaksjon. 

Saldobalansen kan også brukes til avstemming – altså å sjekke om tallene i regnskapet stemmer. Du kan for eksempel sjekke at det du har på bankkontoen stemmer med det du har ført i regnskapet, eller at arbeidsgiveravgiften du skylder i følge regnskapet stemmer med a-meldingene du har sendt inn for siste periode.

Men siden saldobalansen summerer alle kontoene, er det i mange tilfeller lettere å bruke de individuelle rapportene for resultat og balanse til å se hvordan det ligger an med bedriften din.

Disse rapportene strukturerer eiendeler, gjeld/egenkapital, kostnader og inntekter på en mer oversiktlig måte. 

Se et av webinarene våre om hvordan du sjekker regnskapet.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!