Hva er regnskapsloven

Regnskapsloven er loven som regulerer hvordan norske bedrifter skal føre regnskap. Den informerer om regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk, regler for årsregnskap, noteopplysninger og hvordan du skal forholde deg til resultat og balanse. 

Regnskapsloven er loven som regulerer hvordan norske bedrifter skal føre regnskap. Den informerer om regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk, regler for årsregnskap, noteopplysninger og hvordan du skal forholde deg til resultat og balanse. 

Mange bedrifter må forholde seg til denne loven, men den gjelder ikke for alle.

Hvem gjelder regnskapsloven for? 

Regnskapsloven gjelder derfor for alle norske bedrifter som er regnskapspliktige, og alle regnskapsførere og revisorer som bistår med bokføring og kontroller av regnskapet. Loven inneholder også mange regler og anbefalinger som også kan være nyttig for bokføringspliktige. 

Bedrifter som har bokføringsplikt men ikke regnskapsplikt, følger bokføringsloven og bokføringsforskriften. Du er lovpålagt å føre regnskapet korrekt selv om du ikke har regnskapsplikt. Så det kan derfor lønne seg å følge regnskapsprinsippene likevel. 


Regnskapsprinsipper i Regnskapsloven

Regnskapsloven inneholder fem grunnleggende prinsipper, som kalles regnskapsprinsipper. De fem prinsippene skal sørge for at årsregnskapet blir utarbeidet på best mulig måte etter regnskapsloven. De fem prinsippene dekker ulike deler av regnskapsføringen og er; transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsippet, forsiktighetsprinsippet og sikringsprinsippet. 

Bokfør regnskapet ditt med Conta. Raskt, smart og enkelt!


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!