Hva er resultatregnskap

Når vi skal se på bedriftens resultat bruker vi et resultatregnskap. Et resultatregnskap viser en oversikt over inntekter og kostnader i en bedrift i løpet av et regnskapsår eller en periode i regnskapsåret.

Når vi skal se på bedriftens resultat bruker vi et resultatregnskap. Et resultatregnskap viser en oversikt over inntekter og kostnader i en bedrift i løpet av et regnskapsår eller en periode i regnskapsåret.

Dette er en del av årsregnskapet. Et resultat er inntekter minus kostnader. 

For å finne ut om bedriften har et resultat som viser overskudd eller underskudd må vi bruke et resultatregnskap. Dette gjør du ved å sette opp alle driftsinntekter og driftsutgifter for gjeldende regnskapsår. Ved å trekke fra utgiftene fra inntektene vil du finne frem til årsresultatet, før skatt. 

Trekker du i fra skatten vil det vise årsresultatet etter skatt. Dette viser årsresultatet, og om bedriften har gått med overskudd eller underskudd for dette regnskapsåret. Enkeltpersonforetak vil ikke ha noe skatt å trekke i fra fordi skatten er privat. 

Resultatregnskapet er en del av bedriften sitt årsregnskap. Her finner du også balanse, noteopplysninger og kontantstrømoppstilling. Små selskaper slipper kontantstrømoppstilling. 

Resultatregnskap er med på å gi et bilde av hvordan det står til med bedriften og den økonomiske situasjonen. 

Bokfør med Norges smarteste regnskapsprogram!


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter