Hva er resultatregnskap

Når vi skal se på bedriftens resultat bruker vi et resultatregnskap. Et resultatregnskap viser en oversikt over inntekter og kostnader i en bedrift i løpet av et regnskapsår eller en periode i regnskapsåret.

Når vi skal se på bedriftens resultat bruker vi et resultatregnskap. Et resultatregnskap viser en oversikt over inntekter og kostnader i en bedrift i løpet av et regnskapsår eller en periode i regnskapsåret.

Dette er en del av årsregnskapet. Et resultat er inntekter minus kostnader. 

For å finne ut om bedriften har et resultat som viser overskudd eller underskudd må vi bruke et resultatregnskap. Dette gjør du ved å sette opp alle driftsinntekter og driftsutgifter for gjeldende regnskapsår. Ved å trekke fra utgiftene fra inntektene vil du finne frem til årsresultatet, før skatt. 

Trekker du i fra skatten vil det vise årsresultatet etter skatt. Dette viser årsresultatet, og om bedriften har gått med overskudd eller underskudd for dette regnskapsåret. Enkeltpersonforetak vil ikke ha noe skatt å trekke i fra fordi skatten er privat. 

Resultatregnskapet er en del av bedriften sitt årsregnskap. Her finner du også balanse, noteopplysninger og kontantstrømoppstilling. Små selskaper slipper kontantstrømoppstilling. 

Resultatregnskap er med på å gi et bilde av hvordan det står til med bedriften og den økonomiske situasjonen. 

Bokfør med Norges smarteste regnskapsprogram!


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!