Hva er avrunding

Avrunding brukes når vi snakker om å forenkle en sum til å ha færre eller ingen desimaler. Det kan være å runde opp til nærmeste hele tall.

Avrunding brukes når vi snakker om å forenkle en sum til å ha færre eller ingen desimaler. Det kan være å runde opp til nærmeste hele tall.

Et eksempel er å runde opp fra 24,8 til 25. Eller så kan det være å korte ned på antall desimaler, fra for eksempel 24,8179 til 24,82.

I regnskapet operer vi som regel med det hele tallet, altså med desimaler, så lenge de ikke er for lange.

NB! Ved elektronisk betaling operer vi ikke med avrunding. Der gjelder summen som står på EHF-fakturaen du mottar. Avrunding gjelder for betaling med sedler og mynter.

Avrunding ved kontant betaling

Du har kanskje opplevd i den bedrift eller som privatperson at når varer eller tjenester blir betalt med kontanter, vil desimalene runde opp eller ned til nærmeste hele tall.

For eksempel, hvis du tar i mot kontant betaling i bedriften din, vil kanskje en vare du selger for 299,50 bli til 300 kroner. Betaler du varen med bankkort vil varen koste 299,50. Siden det ikke eksisterer femtiøringer lenger, vil du være nødt til å runde opp eller ned til nærmeste hele tall når du betaler kontant.

En vanlig regel for avrunding er at er desimaler mellom 0,01- 0,49 skal summen rundes ned. Desimaler mellom 0,50-0,99 skal summen rundes opp. 

Når er det vanlig å avrunde tallene i regnskapet? 

Når det gjelder flere offentlige avgifter avrundes beløpet alltid ned til nærmeste hele kroner. Dette gjelder for eksempel betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.

Har du solgt eller kjøpt en vare eller tjeneste med kontant, kan det tenkes at summen blir rundet av ettersom du da kun kan betale med runde tall.

Det er vanlig i et regnskap å føre hele beløpet som kostnad eller inntekt der det hører hjemme. Du kan også benytte konto 7798 til å bokføre øredifferanser i slike tilfeller.

Trenger du et regnskapsprogram? Prøv Conta, Norges smarteste regnskapsprogram.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!