Hva er Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Har du en bedrift med 30 eller flere ansatte? Da har du plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg. Arbeidsmiljøutvalget skal sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i bedriften.

Har du en bedrift med 30 eller flere ansatte? Da har du plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg. Arbeidsmiljøutvalget skal sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i bedriften.

Hva er et arbeidsmiljøutvalg?

Arbeidsmiljøutvalget, eller AMU, er en slags bro mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Målet med å ha et arbeidsmiljøutvalg er å skape et trygt og godt arbeidsmiljø, samt forebygging av arbeidsrelaterte helseproblemer. Utvalget skal være en arena hvor både ledelsen og de ansatte kan bruke sin kunnskap og erfaring til å forbedre arbeidsforholdene. Hvis bedriften har tilknytning til en bedriftshelsetjeneste, skal de også være med i AMU, men de har ikke stemmerett.

Oppgavene til arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget skal delta i planleggingen av verne-og miljøarbeid, i tillegg til å følge med på utviklingen i spørsmål som handler om de ansattes sikkerhet, helse og velferd.

Oppgaver til arbeidsmiljøutvalget kan være:

  • Behandle spørsmål om opplæring som har betydning for et godt og trygt arbeidsmiljø.
  • Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan ha skjedd på grunn av arbeidsmiljøet.
  • Utarbeide årsrapport om arbeidet.
  • Vurdere helse- og velferd aspekter ved arbeidstidsordninger.
  • Tiltak som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, for eksempel byggearbeid, omorganisering eller innkjøp av maskiner.
  • Behandle spørsmål om tilrettelegging for ansatte med redusert funksjonsevne.

Les også: Alt om verneombud

Hvem skal ha arbeidsmiljøutvalg?

Arbeidsmiljøloven bestemmer hvem som skal ha et arbeidsmiljøutvalg. Kravene ble endret 1. januar 2024, slik at bedrifter med minst 30 ansatte må opprette arbeidsmiljøutvalg.

Kravene sier sier også at:

  • Hvis en av partene krever det, skal også bedrifter med mellom 10-30 ansatte ha arbeidsmiljøutvalg.
  • Arbeidstilsynet kan bestemme at det skal være arbeidsmiljøutvalg i en bedrift.
  • Reglene gjelder både for offentlige og private virksomheter.

Vanligvis må det være minst fire MAU-møter i året, men dette bestemmes av det enkelte arbeidsmiljøutvalget og tilpasses derfor etter behovet i hver bedrift. AMU kan selv sette agendaen, men arbeidstakerne kan også foreslå saker som skal tas opp i møtet.

Les også: Viktige endringer for deg som er arbeidsgiver

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!