Hva er tap på fordring

Tap på fordring betyr at bedriften din har kunder som ikke er i stand til å betale hele eller deler av beløpet de skylder deg, ofte på grunn av konkurs. 

Tap på fordring betyr at bedriften din har kunder som ikke er i stand til å betale hele eller deler av beløpet de skylder deg, ofte på grunn av konkurs. 

I regnskapssammenheng betyr tap på fordring enkelt og greit at en faktura ikke er betalt, og viser hvor mye av de forventede innbetalingene som må forventes som tapt for virksomheten. Dette tapet må du bokføre i regnskapet. 

Når er det tap på fordring?

En faktura som ikke blir betalt kan kun bokføres som tap på fordring hvis kunden din har manglende betalingsevne, altså ikke kan betale, ikke hvis kunden ikke vil betale. 

Det finnes noen krav til å kunne avslutte en faktura som tap. Minst ett av kravene må være oppfylt: 

  • Fakturaen har gått til inkasso, men fortsatt ikke blitt betalt.
  • Det har gått seks måneder etter forfall og du har sendt minst tre purringer uten at fakturaen har blitt betalt.
  • Bedriften har gått konkurs eller er avviklet.
  • Det er opprettet konkursbo på kunden, men det ikke er noen midler i boet.

Planlegge for tap på fordring

Det er ikke unormalt at bedrifter eller privatkunder ikke er i stand til å betale, det er derfor vanlig å “planlegge” for tap i regnskapet. Dette kalles avsetning i tap på fordring. 

På slutten av året må du beregne hvor mye av det du har fakturert til kundene dine som du tror ikke kommer til å bli betalt. Dette er kun et anslag, slik at du kan planlegge for å tjene nok penger til at bedriften overlever selv om noen kunder ikke betaler.

Beløpet du kommer fram til, bokfører du i regnskapet slik:

Pluss på konto 7839 Endring i avsetning for forventet tap

Minus på konto 1580 Avsetning tap på kundefordringer

OBS! Bedrifter som leverer næringsspesifikasjon kan bokføre det de faktisk har tapt på en fordring, men de kan ikke avsette for forventet tap på fordring slik som forklart over her.

Hvordan bokføre tap på fordring i Conta

Når det er endelig bekreftet at du ikke kommer til å få betalt, for eksempel ved at kunden går konkurs, må du føre fakturaen som tap. Det er ikke det samme som å lage en kreditnota. 

Når du har sendt en faktura fra Conta, kan du avslutte den med tap direkte i fakturaprogrammet. Finn fakturaen det gjelder, klikk på DETALJER og velg AVSLUTT MED TAP. 

Når du avslutter en faktura med tap på denne måten i Conta, blir den automatisk bokført i regnskapet.
 
Se hvordan du avslutter en faktura med tap, steg for steg.

Inkassoselskapet kan fortsette innkrevingen

Selv om du har avsluttet fakturaen med tap, kan inkassoselskapet fortsette å kreve inn pengene fra kunden din. Du bør derfor ikke avslutte inkassosakene selv om fakturaen er tapsført.

I Conta kan du sende til inkasso med Kravia og følge saken din fra Conta.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!