Hva er kassekreditt

Kassekreditt er en form for bankkreditt som gir bedrifter muligheten til å betale uforutsette utgifter med penger lånt i banken.

Kassekreditt er en form for bankkreditt som gir bedrifter muligheten til å betale uforutsette utgifter med penger lånt i banken.

Kassekreditt, også kalt kassakreditt eller bankkreditt, minner gjerne om det å ha et kredittkort. Når du har en avtale om kassekreditt med banken kan du overdra driftskontoen din med et visst beløp.

Kassekreditt er et alternativ til vanlig lån, og en god løsning for å bedre likviditeten til bedriften i korte perioder. 

Kreditt gir bedriften din stabilitet, enten du venter på betalinger fra kunder eller har en periode med få oppdrag. Du står fritt til å velge hva pengene går til og hvor mye du bruker innenfor grensen som er satt.

Banken tar ofte betalt i form av renter på pengene du låner, og en liten prosentandel av hele lånesummen du kan ta ut.

LES OGSÅ: Alt om likviditet

Hva er en kassekredittavtale?

Når du inngår en kassekredittavtale med banken så bestemmer du ofte en periode kassekreditten gjelder for, for eksempel ett år. Fordi det er vanlig å ha en avtale som gjelder for ett år om gangen, så regnes kassekreditt som kortsiktig gjeld og bokføres på konto 2380 i regnskapet. 

Avtalen kan ofte fornyes, men har det skjedd endringer i bedriften, så endres kanskje vilkårene og lånet. Som regel så krever banken en form for sikkerhet i bedriften din eller kausjon når du har kassekreditt. Dette kan for eksempel at de stiller sikkerhet i varelager, butikklokale eller en dyr maskin. Da har banken en sikkerhet hvis du ikke klarer betale tilbake.

Trenger du et regnskapsprogram? Conta har Norges smarteste regnskapsprogram, hvor du kan bokføre helt selv.


Prøv Conta gratis

Hvem passer kassekreditt for?

Kassekreditt er spesielt aktuelt for bedrifter som må kjøpe inn varer eller materialer før de får betalt fra kundene. Det gjelder, for eksempel, bygg- og anleggsbedrifter, nettbutikker eller restauranter.

Men det kan være aktuelt for alle bedrifter som opplever varierende inntekter og kostnader, eller som bare har en tøff måned

Kassekreditten kan brukes til å kjøpe varer, betale ut lønn, dekke leiekostnader og så videre. Inntekten som du får inn vil etter hvert nulle ut lånet hos banken.

Hva koster det å bruke kassekreditt? 

Hva det koster vil variere fra bank til bank. Det er også avhengig av hvor mye kreditt du vil ha tilgjengelig og hva du kan stille med som sikkerhet. 

Du må vanligvis betale renter av beløpet som er lånt, i tillegg til å betale for tilgang til kreditten. Det gjøres ofte i form av en liten prosentandel av det totale lånebeløpet.

Noen ganger øker renten hvis du bruker en stor del av kreditten. Banken tar også gjerne et fast gebyr.

Banken vil kreve at du kan stille med en form for sikkerhet på lånet, slik som eiendom, varelager eller kundefordringer. Merk at hvis du stiller som privat kausjonist må du dekke lånet hvis bedriften ikke kan. Det kan gå ut over din formue, eiendom og lignende.

Som regel får du avtale om kassekreditt for ett år av gangen. Derfor regnes kassekreditt som et kortsiktig lån og føres slik i regnskapet. De fleste får avtalen fornyet, selv om du kan måtte sende inn ny søknad, og da få andre betingelser og en annen grense.

MERK: Det kan av og til være vanskelig for nyetablerte selskap å få avtale om kassekreditt. Da må du gjerne stille med mer i sikkerhet på lånet.

Det finnes flere løsninger for å bedre likviditeten

Kassekreditt kan være en god løsning hvis du har bra med inntekt, men ikke får det til å stemme med når regningene dine forfaller.

Når du velger kassekreditt sikrer du deg penger til å foreta innkjøp mens du venter på betaling. Det vil også si at du må ordne med det administrative arbeidet selv, og følge opp og sørge for at du får inn penger fra kundene dine.

Andre alternativ hvis du vil forbedre likviditeten din er

  • å få et annet selskap til å kreve inn fakturasummene for deg. Det kalles factoring. Factoringselskap betaler deg mesteparten av summen med en gang. De driver deretter inn pengene hos kundene dine og du får resten av beløpet. Factoringselskapet tar en avgift for jobben. Les mer om factoring.
  • å selge en faktura til en annen bedrift. Bedriften betaler deg hele summen med en gang, minus et gebyr. De tar deretter over fakturaen og ansvaret med å følge opp hos kunden.

Dette er 6 ½ ting du selv kan gjøre for å forbedre likviditeten til bedriften din.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!