Hva er kassekreditt

Kassekreditt er en form for bankkreditt som gir bedrifter muligheten til å betale uforutsette utgifter med penger lånt i banken.

Kassekreditt er en form for bankkreditt som gir bedrifter muligheten til å betale uforutsette utgifter med penger lånt i banken.

Bedriften får da bevilget et lån på et fast beløp ut fra utgangspunktet og forutsetninger, som de kan bruke i situasjoner hvor det er nødvendig. 

Hva er en kassekredittavtale?

Når du inngår en kassekredittavtale med banken så bestemmer du ofte en periode kassekreditten gjelder for, for eksempel ett år. Fordi det er vanlig å ha en avtale som gjelder for ett år om gangen, så regnes kassekreditt som kortsiktig gjeld og bokføres på konto 2380 i regnskapet. 

Avtalen kan ofte fornyes, men har det skjedd endringer i bedriften, så endres kanskje vilkårene og lånet. Som regel så krever banken en form for sikkerhet i bedriften din eller kausjon når du har kassekreditt. Dette kan for eksempel at de stiller sikkerhet i varelager, butikklokale eller en dyr maskin. Da har banken en sikkerhet hvis du ikke klarer betale tilbake.

Trenger du et regnskapsprogram? Conta har Norges smarteste regnskapsprogram, hvor du kan bokføre helt selv.


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev