Hva er obligasjon

En obligasjon er et gjeldsbrev. Obligasjoner kan likestilles med lån. Du kan investere i obligasjoner gjennom obligasjonsfond og som investor får du renter på beløpet og tilbakebetaling skjer etter avtale i obligasjonen.  

En obligasjon er et gjeldsbrev. Obligasjoner kan likestilles med lån. Du kan investere i obligasjoner gjennom obligasjonsfond og som investor får du renter på beløpet og tilbakebetaling skjer etter avtale i obligasjonen.  

Kjøper du en obligasjon er det et bevis på at du har lånt ut penger. Obligasjonen skal angi hvilken rente som betales på lånet og når lånet forfaller. Å utstede obligasjoner er en effektiv måte for større selskaper, kommuner, stater og andre store institusjoner å låne penger av mange kreditorer på en gang. 

Er du privatperson er det vanligst å kjøpe obligasjoner gjennom et obligasjonsfond. Som bedrift kan du både investere i et obligasjonsfond eller kjøpe enkeltobligasjoner. Det kan uansett være lurt å rådføre seg med banken hvis du har spørsmål om investering. 


Statsobligasjoner og selskapsobligasjoner

Det finnes flere typer obligasjoner, men de to vanligste er statsobligasjoner og selskapsobligasjoner. 

Statsobligasjoner anses som å være den sikreste typen for obligasjoner siden de er utstedt av en stat. Forventet avkastning vil derfor være den sikreste, men mest sannsynlig ikke den høyeste du kan få heller siden den er så stabil.

Selskapsobligasjoner er utstedt av et selskap, det kan være selskaper innen for eksempel eiendom eller en bank. Det er da selskapet selv som garanterer for obligasjonene utstedt. Sikkerheten i obligasjonen vil avhenge av selskapets økonomi. 

Hva er obligasjonsfond?

Som privatperson så kjøper du gjerne obligasjoner gjennom obligasjonsfond. Det er et rentefond som investerer i langsiktige obligasjoner.

Å spare i et obligasjonsfond kan gi høyere avkastning enn sparing på bankkonto. Du kan spare i obligasjonsfond med ulik løpetid. Lenger løpetid kan gi større risiko, men også høyere avkastning.  

Hvordan bokføre obligasjoner i regnskapet? 

Obligasjoner regnes som å være en eiendel i bedriften din, og skal derfor bokføres på eiendelskonto. Alle eiendelskontoer starter på 1.

Kjøper du obligasjoner skal det bokføres på konto Obligasjoner 1360 for langsiktige obligasjoner og på 1830 for obligasjoner som er for mindre ett år. Obligasjoner bokføres med pluss på obligasjonskontoen, og minus på kontoen det betales fra. 

Bokfør med Norges smarteste regnskapsprogram!


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!