Hva er tilbakeføring

Tilbakeføring er å rette opp feil i regnskapet. Du må tilbakeføre hvis du har bokført et bilag som inneholder feil. Det kan for eksempel være at du har ført feil pris, på feil konto eller lagt inn feil kunde.

Tilbakeføring gjelder feil i bokføringen din, har du feil i en faktura må du sende kreditnota

Når du skal korrigere en føring som er feil, må du føre tilbake det som var feil i bilaget med motsatt fortegn. 

Hvordan gjøre tilbakeføring i regnskapet

En feil i regnskapet kan gi inntrykk av at bedriften har tjent enten mer eller mindre penger enn det som faktisk er tilfellet. Feilen må derfor nulles ut med en tilbakeføring. 

La oss se på et eksempel:

Bedriften din har kjøpt en datamaskin til 28 000 kroner og bokført den på konto 1250. Konto 1250 er for eiendeler (inventar), og indikerer at det du har kjøpt skal vare i over tre år. Alle eiendeler skal avskrives i regnskapet. 

Etter en liten stund innser du at datamaskinen ikke kommer til å vare i over tre år likevel, og den skal derfor ikke avskrives. Datamaskinen må i stedet føres på konto 6551 Datautstyr. 

Du har bokført datamaskinen slik: 

+ 28 000 på konto 1250 Inventar
– 28 000 på konto 1920 Bankkonto

For å tilbakeføre bilaget, må du bokføre det motsatt. I beskrivelsen av tilbakeføringen, skal du skrive hvilket bilagsnummer du tilbakefører. En tilbakeføring blir slik:

– 28 000 på konto 1250 Inventar
+ 28 000 på konto 1920 Bankkonto

Nå har du nullet ut bilaget som var feil, og skal deretter føre bilaget på nytt på riktig konto:

+ 28 000 på konto 6551 Datautstyr
– 28 000 på konto 1920 Bankkonto

Du bruker også samme metode hvis du har bokført feil pris, leverandør eller lignende. 

Kan jeg ikke bare redigere bilaget?

Hvis du har bokført feil, skal du som hovedregel tilbakeføre som beskrevet over, ikke redigere eller slette det opprinnelige bilaget. Grunnen til dette er for at bedrifter ikke skal ha mulighet til å «jukse» eller «pynte» på regnskapet sitt og få goder av det. 

I mange programmer er det mulig å redigere likevel, men det kan enkelt spores tilbake slik at du kan se hva det var opprinnelig. Bokføringsloven sier at du kun kan redigere eller slette bilag hvis du fortsatt er i samme MVA-periode som det feilførte bilaget. 

Vi anbefaler likevel at du bruker tilbakeføring som metode når du har bokført feil. Da blir regnskapet mye mer ryddig, og du er sikker på at regnskapet ditt er innenfor lovens rammer.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!