Hva er MVA

MVA er forkortelsen for merverdiavgift som er en avgift du betaler til staten ved salg av varer og tjenester som gir en merverdi.

MVA er forkortelsen for merverdiavgift som er en avgift du betaler til staten ved salg av varer og tjenester som gir en merverdi.

De fleste norske bedrifter må betale MVA. Du som forbruker betaler også MVA når du kjøper varer og tjenester.

Merverdiavgift het tidligere moms, forkortelse for merverdiomsetningsavgift, og det er fremdeles en betegnelse mange fremdeles bruker om MVA i dagligtalen.

Hvem må betale MVA?

Har bedriften din en inntekt på over 50 000 kroner i løpet av et år, skal du registreres i Merverdiavgiftsregisteret. De fleste norske bedrifter er meverdiavgiftsregistrert. Pengene før du når grensen på 50 000 kronergrensen, er unntatt MVA. Du skal altså ikke legge til MVA på fakturaene du sender før du når 50 000 kroner. Når du når grensen, må du kreditere fakturaen som gjorde at du kom over 50 000 kroner. Den nye fakturaen må da være med merverdiavgift.

Når du selger varer og tjenester krever du inn merverdiavgift fra kunden din. Dette legges enten til i tillegg til prisen på varen og tjenesten eller ved at den er bakt inn i prisen du presenterer til kunden din. Dette er det aller vanligste.

Har du handlet på matbutikken for eksempel, vil du se nederst hvor mye av summen du betalte som var merverdiavgift. Merverdiavgiften inngår som regel i matvareprisene.  

Hvordan levere inn MVA-melding? 

Du krever inn MVA for varene og tjenestene dine, men dette er ikke penger du får beholde selv. Seks ganger i året skal bedriften din regne ut hvor mye merverdiavgift dere har krevd inn og hvor mye merverdiavgift dere har betalt til leverandørene. Dette skal leveres i en MVA-melding. Noen bedrifter sender også inn MVA-melding årlig, men det vanligste er hver andre måned. 

Hvordan beregne MVA?

Det finnes ulike satser for merverdiavgift vi snakker om høy og lav MVA-sats. For mange produkter og tjenester er merverdiavgiften på 25 prosent. Dette regnes som en høy sats, men er også den mest vanlige. Andre varer og tjenester har lavere satser. Det finnes også varer og tjenester som er unntatt eller fritatt fra merverdiavgift. 

Hvordan føre merverdiavgift i regnskapet? 

I tillegg til at MVA er en avgift du skal betale inn til Skatteetaten, er det også noe du må forholde deg til i regnskapet. Merverdiavgift skal bokføres på kontoer som begynner med 27 når du velger riktig kode for MVA i regnskapet. Når en MVA-periode er over, avsluttes den i regnskapssystemet. Bruker du Conta vil systemet automatisk overføre all merverdiavgift til konto 2740 der det blir stående hva du har skyldig eller tilgode i merverdiavgift. 

Les alt du trenger å vite om merverdiavgift

Bokfør med Norges smarteste regnskapsprogram!


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!