Hva er regnskapsår

Et regnskapsår er det vi omtaler året du har hatt et regnskap. Et regnskapsår følger et vanlig kalenderår, og omhandler det som skjer regnskapsmessig for bedriften det gjeldende året – altså fra 1. januar til 31. desember.

Et regnskapsår er det vi omtaler året du har hatt et regnskap. Et regnskapsår følger et vanlig kalenderår, og omhandler det som skjer regnskapsmessig for bedriften det gjeldende året – altså fra 1. januar til 31. desember.

Ved noen få tilfeller kan Finansdepartementet gjøre noen unntak. 


Regnskapsår i ny bedrift

De fleste som starter bedrift begynner en annen dato enn 1. januar. Du kan starte opp bedriften din når du vil. Derfor kan det første regnskapsåret ditt være mer eller mindre enn et kalenderår. Et regnskapsår kan ikke være lenger enn 1,5 år. De samme reglene gjelder for bedrifter som skal avvikle driften. 

Si du starter bedriften din i november. I stedet for å ha et årsregnskap for to måneder, så legger du disse månedene til i det påfølgende kalenderåret. Regnskapsåret vil da bli på 14 måneder.

Bokfør med Conta! Norges smarteste regnskapsprogram.


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!