Hva er sammenstillingsprinsippet

Sammenstillingsprinsippet er et av regnskapsprinsippene fra regnskapsloven. Sammenstillingsprinsippet bestemmer at en kostnad skal bokføres i samme periode som inntekten den hører til. 

Sammenstillingsprinsippet er et av regnskapsprinsippene fra regnskapsloven. Sammenstillingsprinsippet bestemmer at en kostnad skal bokføres i samme periode som inntekten den hører til. 

Alle bedrifter som har regnskapsplikt skal følge regnskapsprinsippene når de fører regnskap, og dermed også følge sammenstillingsprinsippet. Det er likevel sterkt anbefalt at alle firmaer som fører regnskap, selv om de kun har bokføringsplikt, følger regnskapsprinsippene. Det er lovpålagt å føre regnskapet korrekt for alle som kun har bokføringsplikt også, og regnskapsprinsippene hjelper til med dette. 

Les mer om hvordan du tolker og følger regnskapsloven

Eksempel på sammenstillingsprinsippet

Bedrifter som utfører tjenester innen bygg og anlegg må ofte bruke sammenstillingsprinsippet når de bokfører. Slik fungerer det i praksis:

Et snekkerfirma kjøper inn materiale i mai og har det liggende på lageret. I juni bruker de materialene til å bygge en garasje for en kunde. 

Sammenstillingsprinsippet bestemmer at snekkerfirmaet skal bokføre kostnadene for materialene og inntektene for byggejobben i samme måned i regnskapet. Siden jobben er utført i juni, skal både kostnad og inntekt bokføres i juni. 

Mest sannsynlig har firmaet allerede bokført materialene i regnskapet i mai, siden det var da de kjøpte dem. Kostnaden for materialene må derfor flyttes til juni for at regnskapet skal bli riktig. Å flytte føringer rundt i regnskapet kalles periodisering. 

Slik periodiserer du i Conta

Bruk sammenstillingsprinsippet sammen med andre regnskapsprinsipper

Når du fører regnskap bruker du regnskapsprinsippene om hverandre. 

Sammenstillingsprinsippet er tett knyttet sammen med opptjeningsprinsippet, som blant annet sier at du skal bokføre inntekten fra en jobb på den datoen du utfører jobben. Det er grunnen til at snekkerfirmaet i eksempelet over skulle bokføre både kostnad og inntekt i den måneden jobben ble utført, ikke i måneden de kjøpte materialene. 

Andre regnskapsprinsipper du bør kjenne til er transaksjonsprinsippet, forsiktighetsprinsippet, sikring, konsistensprinsippet, kontantprinsippet og god regnskapsskikk. Dette er reglene alle i Norge skal følge når de fører regnskap for en bedrift. Les mer om de forskjellige regnskapsprinsippene.

Før regnskapet selv: Prøv regnskapsprogrammet til Conta gratis i 30 dager.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!