Hva er inntekt

Inntekt er inntjening av penger i form av salg, lønn, gevinst og renter. For at en bedrift skal overleve, er den avhengig av å ha inntekter.

Inntekt er inntjening av penger i form av salg, lønn, gevinst og renter. For at en bedrift skal overleve, er den avhengig av å ha inntekter.

Vi dele det inn i virksomheters inntekt og privatpersoners inntekt. 

Inntekt for bedrifter

Inntekt for bedrifter er inntjening av penger fra salg av varer og tjenester. Det kan også være gevinst fra aksjer eller renter fra bankinnskudd. Har du for eksempel solgt en vare du har sendt en faktura på til kunden, vil inntekten regnes fra den datoen du sendte fakturaen. Selve innbetalingen vil regnes fra når kunden betaler fakturaen. Inntekten og innbetalingen er ikke derfor alltid samme dato.

Det er alltid fakturadato som gjelder som bokføringsdato for alle inntekter og kostnader. Hvis inntekten gjelder for en annen periode enn fakturadatoen er i så må du periodisere inntekten. 

En periodiserer inntekt ved å midlertidig overføre inntekten uten MVA til konto 2900 Forskudd fra kunder hvis den er forhåndsbetalt, og på konto 1530 Opptjent ikke utfakturert inntekt, hvis fakturaen er laget i en periode eller år senere enn fakturadato.

LES OGSÅ: Dette er periodisering

Hva er en inntektskonto? 

I regnskapet deler vi kontoene inn i ulike kontoklasser etter hva det er som skal bokføres. Vi har gjeldskontoer, eiendelskontoer, inntekstkontoer og kostnadskontoer. Inntektskontoer er kontoer i regnskapet som starter på 3. Du kan få inntekt fra salg av varer og tjenester, men det kan også være bankrenter, utleie av lokale, provisjon, innbetalt purregebyr og lignende.

I tillegg til kontoer som starter på 3 er det også noen inntektskontoer som starter på 80. Det er her du bokfører finansinntekter som for eksempel bankrenter eller gevinster på aksjer.

Bokfør med Norges smarteste regnskapsprogram!


Prøv Conta gratis

Inntekt for privatpersoner 

For privatpersoner er inntekt lønn, renter og gevinster som gjør at du får penger inn på konto. Inntekten som for eksempel lønn vet du når du får, og selve innbetalingen skjer på en satt dato. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!