Hva er bokettersyn

Bokettersyn er navnet på prosessen hvor Skatteetaten etterspør opplysninger fra regnskapet til en bedrift. Ettersynet kan være begrenset til en kort periode, til en spesifikk nummerrekke av bilag eller omfatte et lengre tidsperspektiv.

Bokettersyn er navnet på prosessen hvor Skatteetaten etterspør opplysninger fra regnskapet til en bedrift. Ettersynet kan være begrenset til en kort periode, til en spesifikk nummerrekke av bilag eller omfatte et lengre tidsperspektiv.

Det er vanlig at bedrifter utsettes for bokettersyn, og det er som oftest en rutinemessig kontroll. 

Hvordan foregår bokettersyn?

Som regel vil de i første ledd spørre om at bedriften overleverer bilag og rapporter fra en viss periode. Men et bokettersyn kan også gå så langt at myndighetene kan komme på uanmeldt besøk til bedriftens adresse for å innhente flere opplysninger.

I tilfeller der Skatteetaten finner avvik kan de pålegge bedriften å rydde opp med påfølgende bøter inntil forbedringer er gjort, men ved alvorlige funn kan det også komme rettslig oppfølging av bedriften, eller ansvarlige personer i bedriften.

Hva sjekker Skatteetaten?

Når bedriften din får beskjed om bokettersyn, blir du som regel bedt om å sende en SAF-T-fil. SAF-T er en samling av flere regnskapsdata, og inneholder blant annet

  • kontoplan og lønnsartregister
  • bilagsjournal (posteringsjournal)
  • hovedbok
  • kundereskontro og leverandørreskontro

I tillegg kan du bli bedt om å legge ved noen inngående fakturaer og kontoutskrift fra banken.

Ikke vær redd for bokettersyn

Mange synes kanskje det er skummelt med bokettersyn, men det er viktig at du svarer når du får melding om kontroll i Altinn. Det er lett å havne i trøbbel hvis du ikke svarer, noe som er dumt, fordi det egentlig er fort gjort å sende inn det Skatteetaten spør etter.

Det er gjort på 1-2-3 å ta ut en SAF-T-rapport i Conta, så da er det egentlig ingen grunn til å utsette det. 

Les mer om bokettersyn og utvidet bokettersyn.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!