Hva er kunstavgift

Når kunst selges offentlig (enten det er fra et galleri eller via Finn.no, så lenge det er vist frem offentlig) er det obligatorisk å legge på en avgift på 5 prosent som skal betales av kjøper.

Når kunst selges offentlig (enten det er fra et galleri eller via Finn.no, så lenge det er vist frem offentlig) er det obligatorisk å legge på en avgift på 5 prosent som skal betales av kjøper.

Avgiften har eksistert siden 1948 og er regulert av Lov om avgift på omsetning av billedkunst m.m. (kunstavgiftsloven). Satsen gjelder på verk som selges for over 2000 kroner. 

Kunstforeningene i Norge er ansvarlige for å rapportere inn salget, og overføre pengene til Bildende Kunstneres Hjelpefond inne følgende frister: 10. juni, 10. oktober og 10. februar.

Kunstavgiften blir administrert av Bildende Kunstneres Hjelpefond. Midlene som samles inn skal kommer kompensere kunstnere gjennom støtteordninger, stipender og lignende.

Avgiften gjelder alle originale kunstverk som betyr at også foto og håndverk er inkludert. Både nysalg og bruktsalg omfattes også av avgiften. Unntaket er som nevnt over kunstverk som selges for under 2000 kroner. Tilhørende konstruksjoner som rammer og sokkel til statuer og lignende skal være inkludert i 5 %-satsen så lenge disse selges sammen med verket.

Hvordan bokføre kunstavgift?

For å bokføre kunstavgift må en bokføre dette som en reduksjon av salgsinntekten og der en setter av et beløp på en konto for skyldig kunstavgift. En slik konto for skyldig kunstavgift bør begynne på 27. For eksempel går det an å bruke konto 2750.

I rapportering av kunstavgift skiller en mellom førstehåndssalg, videresalg og videresalg over 50 000 Euro. Hvis en har mer enn en type av disse bør en ha en konto per valg. For eksempel kan du bruke konto 2751 Kunstavgift førstehåndssalg, 2752 Kunstavgift videresalg og 2753 Kunstavgift for salg over 50 000 euro.

Hvis du har solgt et kunstverk der inntekten inklusive kunstavgift er fakturert, vil inntekten for ikke-MVA-registrerte havne på konto 3200. Da må du bruke den fakturaen som bilag og spesifisere kunstavgiften og bruke det som bilag også bokføre selve kunstavgiften pluss på konto 3200 og minus på konto 2750.

Hvis en ikke har fakturert salget men har en avtale om salg som dokumentasjon kan en bokføre salget direkte i registrer bilag. Da må en først opprette kunden og legg inn den på plussiden, så bokfører en salgssummen uten kunstavgiften mot konto 3200 og selve kunstavgiften minus på konto 2750.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!