Hva er årsverk

Et årsverk er hvor mye én ansatt i en fulltidsstilling kan jobbe i løpet av et helt arbeidsår. Helt bokstavelig, er det omtrent 1700 arbeidstimer. 

Et årsverk er hvor mye én ansatt i en fulltidsstilling kan jobbe i løpet av et helt arbeidsår. Helt bokstavelig, er det omtrent 1700 arbeidstimer. 

I en full stilling vil et år  som regel bestå av 230 arbeidsdager med en arbeidsuke på 37,5 timer, som er standard arbeidstid i Norge. Når du finner årsverket må du også trekke fra fem ukers ferie og lovbestemte hellig- og høytidsdager. 

Hva brukes det til?

Begrepet årsverk brukes ofte i statistikker, spesielt de som handler om arbeidsliv, konkurser, arbeidsledighet eller lignende. 

Du kan gjerne lese i avisen at en stor bedrift må kutte 30 årsverk. Det betyr ikke nødvendigvis at bedriften kutter 30 ansatte, de må faktisk kanskje si opp flere. Kanskje har de ansatte som jobber deltid, og to ansatte som jobber i 50 prosent stilling vi da utgjøre ett årsverk til sammen.

Husk å hold oversikt over timene dine hvis du jobber på timelønn. Med Timerabbit får du full kontroll.

Det er også vanlig å bruke begrepet i planleggingen av store prosjekter, for eksempel i byggebransjen. Hvis et firma skal bygge et kjøpesenter, må de finne ut hvor mange årsverk som kreves for å ferdigstille arbeidet. På den måten kan de finne ut hvor mange de trenger å ansette og hvor lang tid det vil ta å bli ferdig. 

Begrepet blir også flittig brukt i regnskapssammenheng, og da spesielt i regnskapsloven. Et eksempel er at regnskapsloven sier at enkeltpersonforetak med over 20 årsverk har regnskapsplikt. Det betyr at enkeltpersonforetak som har ansatte som til sammen jobber cirka 34 000 timer i året (20 x 1700), må levere årsregnskap. 

Hvordan regne ut et årsverk?

Årsverk kan variere fra land til land, bransje til bransje eller yrke til yrke. Det er enkelt å finne årsverket for ditt yrke. Du kan bruke denne formelen:

årsverk = antall arbeidstimer i en uke x antall arbeidsuker

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!