Hva er betalbar skatt

Betalbar skatt er det du forventer at bedriften din skal betale i skatt i et gitt år. Det baserer seg på det ferdige regnskapet og ligningspapirene til bedriften din.

Betalbar skatt er det du forventer at bedriften din skal betale i skatt i et gitt år. Det baserer seg på det ferdige regnskapet og ligningspapirene til bedriften din.

Når du har gjort ferdig regnskapet og ligningspapirene for året før, kan du beregne den betalbare skatten. Det er skatten du tror du skal betale for året som gikk. 

Den betalbare skatten kan være det samme som det du betalte i forskuddsskatt, men den trenger ikke å være lik. 

Betalbar skatt for enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak (tidligere enkeltmannsforetak) betaler forskuddsskatt i fire like store betalinger i mars, juni, september og desember. ENK betaler altså skatt i det året de tjener pengene. Når du nettopp har startet enkeltpersonforetak må du melde fra til Skatteetaten om hva du forventer at overskuddet skal bli det første året, så beregner de hva du skal betale i forskuddsskatt som selvstendig næringsdrivende. Les mer om skatt for enkeltpersonforetak

Når du har gjort ferdig regnskapsåret og gjort klar ligningspapirene, finner du betalbar skatt for enkeltpersonforetaket ditt. Det er hva du, ifølge resultatet til enkeltpersonforetaket, skulle betalt i skatt i året som gikk. Ser du at du har betalt for lite i skatt, kan du betale tilleggsforskudd innen 31. mai for å slippe restskatt. 

Du kan starte enkeltpersonforetak enkelt gjennom enkeltpersonforetak.no.

Betalbar skatt for aksjeselskap

AS beregner skatt som de melder til Skatteetaten og setter av i balansen før regnskapsåret er omme. Deretter betaler de skatt av overskuddet i to avdrag: 15. februar og 5. april i året etter regnskapsåret.

Også for aksjeselskap er betalbar skatt den skatten som regnskapet og ligningspapirene sier du skal betale etter at regnskapsåret er omme. 

Aksjeselskap skal bokføre betalbar skatt på konto 2500 i regnskapet. 

Les mer om skatt for aksjeselskap

Har du en gründer i magen? AS er den tryggeste måten å drive bedrift.

Forskjellen på betalbar skatt og utlignet skatt

Mens du finner den betalbare skatten for å finne ut hva du skal betale i forskuddsskatt, er utlignet skatt hva du faktisk skal betale i året som gikk. 

Den betalbare skatten og den utlignede skatten kan være forskjellige. Den utlignede skatten baserer seg også på hva bedriften tjente i året som gikk, altså resultatet, men tar i tillegg høyde for skattefradragene du har fått. Utlignet skatt kan derfor være både høyere og lavere enn forskuddsskatten du har betalt (ENK) eller skatten du har satt av i balansen i regnskapet (AS). 

Les mer om utlignet skatt

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!