Hva er debitor

Debitor betyr den som skylder penger til en kreditor. Når du selger noe, er du kreditoren - og kunden er debitoren.

Debitor betyr den som skylder penger til en kreditor. Når du selger noe, er du kreditoren – og kunden er debitoren.

En debitor er det motsatte av en kreditor, et ord du kanskje kjenner bedre til.

Som regel har debitoren kjøpt noe på kreditt (faktura eller f.eks. kredittkort) eller tatt opp et lån, som gjør at de skylder penger og dermed defineres som en debitor.

Hva er noen eksempler på en debitor?

Når noen kjøper noe med faktura, så blir kjøperen en debitor. Det kan være et firma, organisasjon eller privatperson. Kjøperen forblir debitor frem til de gjør opp for seg.

Når en debitor ikke innfrir sin plikt til å gjøre opp gjelden, kan kreditor følge opp med purringer eller rettslig inkasso for å drive inn pengene. Dette kan i ytterste konsekvens ende med konkurs eller tvangssalg av debitors eiendom. 

Les mer om debet og kredit.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!