Hva er nullpunktsomsetning

Nullpunktomsetning viser hvilken omsetning en bedrift må oppnå for å dekke de faste kostnadene. Det er etter dette punktet at en bedrift begynner å tjene penger.

Nullpunktomsetning viser hvilken omsetning en bedrift må oppnå for å dekke de faste kostnadene. Det er etter dette punktet at en bedrift begynner å tjene penger.

Når bedriften din når en nullpunktomsetning verken tjener eller taper du penger. Du går rett og slett i null. 

Hvordan finne ut nullpunktsomsetningen?

Nullpunktsomsetningen kan regnes ut i antall enheter eller i penger. En bedrift bør vite hva nullpunktsomsetningen sin er for å vite hva de minimum må selge for å ikke gå i minus. Det er derfor et viktig punkt å ta med seg når man ser på lønnsomheten i en bedrift. 

For å finne nullpunktsomsetningenr tar du faste kostnader ganger med 100 og deler på dekningsbidrag. For å finne dekningsbidrag tar du sum driftsinntekt minus variable kostnad. Dekningsgrad er derfor det du sitter igjen med etter å ha trukket fra variable kostnader på inntekten.

For å finne nullpunktsomsetningen, må man derfor først finne dekningsgraden. 

Si en bedrift selger snøfresere med utsalgspris på 2000 kroner per stk.
Produksjonskostnadene for hver snøfreser er 600 kroner. Produksjonskostnader, kalles for variable kostnader for de varierer med produksjonsmengden. Dette inkluderer også frakt og emballasje.

De faste kostnadene i bedriften er på 33 000 kroner og inkluderer da husleie, forsikringer og strøm. I januar solgte bedriften 100 snøfresere.

Sum driftsinntekter = 100 * 2000 = 200 000
Sum variable kostnader = 100 * 600 = 60 000
Dekningsbidrag = 200 000 – 60 000 = 140 000 kroner


I prosent vil dekningsgraden bli 70%.
For å finne nullpunktsomsetningen må du da regne ut dette regnestykket:

Nullpunktomsetning = Totale faste kostnader * 100 / Dekningsgraden i prosent
33 000 * 100/70 = 47 142,85 Bedriften må derfor selge for 47 142,85 kroner for å gå i null.

Hvilke bedrifter bør regne ut nullpunktsomsetningen?

Å regne ut nullpunktsomsetningen kan være nyttig for mange bedrifter for å vite hva de må omsette for før de faktisk tjener penger. For bedrifter med varelager eller som driver med produksjon vil det være spesielt viktig. Dette er fordi driftskostnadene er større, og du må tjene inn en viss sum for å dekke kostnadene. 

Driver bedriften din konsulenttjenester og har lite driftskostnader er det lettere å vite hva du trenger omsette for for å tjene penger, enn for de bedriftene med mange driftskostnader.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!