Hva er purring

Hvis en kunde ikke har betalt regningen eller fakturaen sin innen forfallsdato kan du sende kunden en purring som en betalingspåminnelse.

Hvis en kunde ikke har betalt regningen eller fakturaen sin innen forfallsdato kan du sende kunden en purring som en betalingspåminnelse.

Du kan velge selv om du vil sende ut purringen med eller uten et purregebyr

I mange tilfeller har kunden bare glemt av å betale regningen. Eller kanskje den har blitt glemt blant annen post eller e-post. Da vil du kunne få fort betalt etter å ha sent purringen. I noen tilfeller vil det være vanskeligere å få betalt fra en kunde, ofte fordi de kanskje har betalingsproblemer selv. 

Regler for purring

Du kan sende ut en purring 14 dager etter forfallsdato som en påminner til kunden om at de har en ubetalt regning. Når du sender ut purring kan du legge til et purregebyr på grunn av at du har måtte vente på innbetalingen og det gir konsekvenser for deg og din bedrift. Hvor stort gebyret reguleres av Inkassoforskriften

Sender du ut en purring med purregebyr skal den ha minst 14 dagers betalingsfrist. Du velger selv om purringen blir sendt på e-post eller i posten. 

Når blir en purring til inkasso?

Hvis du har sendt ut purringer uten å fått betaling fra kunden kan du sende ut inkassovarsel. Du kan også velge å hoppe over purring, og gå rett til å sende ut et inkassovarsel hvis ikke kunden har betalt til forfallsdatoen.

Hvis ikke inkassovarselet betales innen 14 dager, kan det bli sendt videre til inkasso. Inkasso betyr å inndrive gjeld, og gjøres som regel av et eget inkassobyrå. Å få en betaling til inkasso er noe verken en bedrift eller privatperson vi. Derfor sender ofte mange bedrifter purringer først i håp om å få betalt av kunden før det må gå så langt som å bruke et inkassobyrå.

Hvis du mistenker at fakturaen eller purringen ikke har nådd frem til kunden, så kan du også ta kontakt.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!