Hva er selskapsform

En selskapsform er en type bedrift. Det finnes flere selskapsformer å velge mellom når du skal starte en bedrift i Norge, og du bør velge selskapsform etter hva firmaet ditt skal gjøre og hvilke planer du har for det. 

En selskapsform er en type bedrift. Det finnes flere selskapsformer å velge mellom når du skal starte en bedrift i Norge, og du bør velge selskapsform etter hva firmaet ditt skal gjøre og hvilke planer du har for det. 

Aksjeselskap

Aksjeselskap (AS) er den mest vanlige selskapsformen i Norge. I et aksjeselskap kan du ha flere eiere og ansatte, og du må i tillegg ha et styre. Alle AS i Norge følger aksjeloven sine krav om å ha generalforsamling og styremøter, og må også sende inn aksjonærregisteroppgaven og årsregnskap hvert år. 

For å starte et aksjeselskap trenger du minimum 30 000 i aksjekapital for å dekke forpliktelser, gjeld og kostnader når du starter opp. Les mer om aksjeselskap.

Start aksjeselskap med et enkelt skjema.

Enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak (tidligere enkeltmannsforetak, ENK) er også en vanlig selskapsform i Norge. Et enkeltpersonforetak kan kun ha en eier, som regel kalt innehaver, som både er økonomisk og juridisk ansvarlig for bedriften. Innehaver av ENK er altså personlig ansvarlig for det bedriften skylder. Du leverer også felles skattemelding og næringsspesifikasjon for deg selv og enkeltpersonforetaket. 

Mange velger å starte enkeltpersonforetak fordi det er gratis og fordi du kan starte å arbeide med det samme. Det er få formelle krav og gir deg derfor mye frihet til å selv velge hva du vil jobbe med. Les mer om enkeltpersonforetak

Med et enkeltpersonforetak kan du komme i gang med bedriften med det samme.

Andre selskapsformer

Andre selskapsformer i Norge er for eksempel ansvarlig selskap (ANS/DA), norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) og allmennaksjeselskap (ASA).

Et norskregistrert utenlandsk foretak og et allmennaksjeselskap har mange likhetstrekk med et aksjeselskap, mens et ansvarlig selskap minner mer om et enkeltpersonforetak. 

I tillegg snakker vi gjerne om hylleselskap. Et hylleselskap er ikke en egen selskapsform, men er et ferdig stiftet aksjeselskap som ikke er i bruk. Du kan kjøpe et hylleselskap hvis du trenger et aksjeselskap raskt, fordi det allerede er klart til bruk. Ulempen er at det ofte er dyrere enn et vanlig AS. 

Les mer om de forskjellige selskapsformene.

Slik starter du din egen bedrift

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!